Luottamusmiesten tehtäväkuvat

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ammattiosasto ry. 450

 

Luottamusmiesjärjestelmä on osa työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmää ja sen tarkoituksena on ylläpitää työrauhaa sekä varmistaa, että työpaikoilla noudatetaan lakeja, virka- ja työehtosopimuksia sekä muita solmittuja sopimuksia. Työpaikoilla sovitaan myös paikallisesti työsuhteeseen liittyvistä ehdoista.

Luottamusmiehen tehtävänä on selvittää ne viranhaltijan, työntekijän ja työnantajan väliset erimielisyydet, jotka liittyvät palvelusuhteen ehtoihin (mm. palkka, työaika, vuosiloma, lomakorvaus, irtisanominen tai lomautus, sairausloma ja perhevapaat sekä virka- ja työvapaat) ja joita jäsen ei pysty itse hoitamaan.

Työrauhan ylläpitovelvoitteen vuoksi luottamusmies ei voi olla mukana tukitoimintaorganisaatiossa mihinkään erityiseen tehtävään nimettynä.

 

Pääluottamusmiehen tehtävänkuva

 • Edunvalvonta
  • Jäsenten asioiden edunvalvonta esimerkiksi työsopimukseen, palkkaukseen ja työaikaan liittyvissä asioissa sekä työrauhan turvaaminen
  • Neuvoo, opastaa ja ohjaa sekä tukee erilaisissa työ- tai virkasuhteeseen liittyvissä tilanteissa
  • Ammattijärjestöjen keskinäinen yhteistyö
 • Yhteistoiminta
  • YT-menettely. Turvaa henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet omaa työtä ja työjärjestelyjä koskevissa asioissa
 • Henkilöstön edustaja
  • Yhteistyöryhmä ja työsuojelutoimikunnan jäsen (ylin yhteistoiminta-elin)
  • KVTES-palkkaustyöryhmän jäsen
  • Johtoryhmän henkilöstön edustaja (järjestöt jakavat keskenään Eksoten johtoryhmän sekä vastuu- ja tulosalueiden johtoryhmien henkilöstönedustajien paikat)
  • Henkilöstön edustaja muissa mahdollisissa työryhmissä ja hankkeissa
 • Paikallinen sopiminen
  • Ammattiosaston neuvottelijana toimiminen paikallisneuvotteluissa yhdessä ammattiosaston puheenjohtajan kanssa. Valmistelee asioita Tehyn keskustoimistoa ja asiantuntijoita apuna käyttäen
 • Yhteistyö
  • Pääluottamusmiesten kesken: ajan tasalla pysyminen kollegoiden vastuualueiden suhteen
  • Ammattiosaston puheenjohtajiston kanssa (säännölliset tapaamiset ajankohtaisten aiheiden tiimoilta)
  • Ammattiosaston hallituksen kanssa (läsnäolo- ja puheoikeus ammattiosaston hallituksen kokouksissa)
  • Luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten kanssa
   • Antaa tukea kentälle
   • Välittää kentälle tietoa ajankohtaisista Eksoten asioista
   • Osallistuu luottamusmiestapaamisiin 4 kertaa vuodessa
 • Pääluottamusmiehet tiedottavat – kirjeen viimeistely
 • Koulutusoikeus ja – velvollisuus
  • Luottamusmiehen koulutusoikeus on 30 kalenteripäivää vuodessa
  • Velvollisuus käydä perusopinnot
  • Velvollisuus ylläpitää luottamusmiestietoja ja – taitoja käymällä säännöllisesti koulutuksissa

 

Luottamusmiehen tehtävänkuva

 • Edunvalvonta
  • Jäsenen opastaminen -> ohjaa tarvittaessa jäsenen ottamaan yhteyttä pääluottamusmieheen
  • Tietojen selvittely -> ohjaa tarvittaessa jäsenen ottamaan yhteyttä pääluottamusmieheen
  • Erilaisiin neuvotteluihin osallistuminen jäsenen tukena
 • Yhteistyö ammattiosaston ja pääluottamusmiesten kanssa
  • Välittää tietoa ajankohtaisista kentällä tapahtuvista asioista
  • Osallistuu luottamusmiestapaamisiin 4 kertaa vuodessa
  • Voi tarvittaessa osallistua myös paikallisneuvotteluihin oman alueen asiantuntijana
 • Koulutusoikeus ja – velvollisuus
  • Luottamusmiehen koulutusoikeus on 30 kalenteripäivää vuodessa
  • Velvollisuus käydä perusopinnot
  • Velvollisuus ylläpitää luottamusmiestietoja ja – taitoja käymällä säännöllisesti luottamusmieskoulutuksissa
 • Ajankäyttö: 4h/3 viikkoa

 

Varapääluottamusmiehen tehtävänkuva

 • Pitää yllä valmiutta nousta pääluottamusmiestehtävään
 • Sijaistaa pääluottamusmiehiä kahden viikon tai pidemmissä ennalta tiedetyissä poissaoloissa
 • Osallistuu Yhteistyöryhmän kokouksiin, kun kaikki pääluottamusmies ovat estyneet osallistumasta
 • Ajankäyttö: 1 päivä viikossa, joka toteutetaan yhteistyössä pääluottamusmiesten ja ammattiosaston puheenjohtajan kanssa
 • On vastuussa seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:
  • PLM-kirjeen luonnostelu ja aikataulutus
  • luottamusmiestapaamisten käytännön järjestelyt
  • muut erikseen sovittavat ei-aikakriittiset tehtävät

 

Varaluottamusmiehen tehtävänkuva

 • Pitää yllä valmiutta nousta luottamusmiestehtävään
 • Voi opastaa jäseniä.
 • Koulutusoikeus ja – velvollisuus
  • luottamusmiehen koulutusoikeus on 30 kalenteripäivää vuodessa
  • velvollisuus käydä perusopinnot
  • velvollisuus ylläpitää luottamusmiestietoja ja – taitoja käymällä säännöllisesti luottamusmieskoulutuksissa
  •  

Päivitetty 24.1.2019 / PLM ja ao Pj.