Tehyn ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenten valitsema Tehyn valtuusto. Valtuustossa on 83 jäsentä. Valtuusto käy periaatteellista keskustelua, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä linjaa Tehyn toimintaa ja taloutta. Valtuusto myös päättää työ- ja virkaehtosopimusten hyväksymisestä. 

Edellisellä valtuustokaudella ammattiosastostamme valtuustossa ollut edustaja, Osmo Metsälä (SITKE) on nyt tällä kaudella (2017-2021) ryhmästään ensimmäinen varavaltuutettu.